DONATE | NOMAD SUPPORT

Najrýchlejšia forma ako mi vyjadriť podporu a príjemne ma potešiť je skrz toto Donate tlačidlo:
The fastest way to support my adventures & make my day is right through this Donate button:


Pre akúkoľvek ďalšiu formu spolupráce ma kontaktuje e-mailom:
For another forms of sponsorship and donations leave a word on my e-mail:

daniel.halvonik@gmail.com

email400


List of donators & sponsors

CCSIPRO® (url) – equipment

Ďakujem | Takk | Thank you | धन्यवाद | നന്ദി | ありがとう | ขอขอบคุณ !